اگر کسی علاقه به جواب دادن دارد میتواند با مراجعه به لینک زیر جواب خود را بنویسد.
موفق باشید

سوال سیزدهم: طراحی اکتیو دایرکتوری شبکه جدید ما
کد:
http://forum.ciscoinpersian.com/showthread.php?t=6369&p=32439#post32439